Historisk återblick

Historisk återblick
Vårvintern 1981 begav sig Kurt Eriksson och Bror Astermo ner till Luleå för att lyssna på en känd Brage-spelare som skulle prata om den nya innegrejen FOTBOLLSSKOLA. Grabbarna (nu gammgubbar) tände genast på idén och startade redan samma sommar Junosuandos, och Norrbottens, första fotbollsskola (några föreningar startade sommaren därpå).
Det var 50 st. ungdomar, mellan 7 och 16 år, som redan första året deltog. Deltagarantalet har bara ökat med åren som gått, med något undantag i slutet av 80-talet då endast ett 20-tal ungdomar deltog. Numera ligger deltagarantalet på drygt 200 varje år.

Fotbollsskolan har i 18 år varit gratis att deltaga, ja nästan i alla fall. Ett medlemskort i Junosuando IK har endast varit kravet. Medlemskortet för ungdomar under 16 år 1998 var 20 kronor, så det är inte en stor avgift som tagits ut. Däremot har vi fått ganska generösa bidrag från Pajala Kommun under årens lopp men har ändå nästan alltid gått back ekonomiskt.

Då kan man ju undra varför?
Jo, därför att värna om ungdomarnas möjlighet till att utöva en sport som inte skall behöva kosta skjortan för föräldrarna. Det är inte förrän 1999 som vi började ta ut en avgift för fotbollsskolan. Denna avgift är ändå mycket liten mot vad ungdomarna får i gengäld, fotboll en hel vecka, fotbollsskolepaket, m.m.

Vi påstår att vår fotbollsskola är Norrbottens äldsta!
Detta dock med en viss "Brasklapp".