Vårt team

Gunnar Smedqvist

Ordförande

Telefon: 070-600 87 65

Robert Kangas

Vice ordförande

Telefon: 070-327 94 86

Malin Alskog

Kassör

Telefon: 076-786 52 52

Ingolf Raldén 

Ledamot 

Telefon: 070-856 84 00

Bertil Smedqvist

Ledamot / materialansvarig

Telefon: 070-397 69 72

Hanne Smedqvist

Ledamot / sekretariatansvarig

Telefon: 072-231 55 81

Hulda Johansson

Ledamot / fotbollsansvarig

Telefon: 073-030 83 75

Carina Alskog

Suppleant / grillansvarig

Telefon: 070-601 74 19

Helena Zetterlund

Suppleant / köksansvarig

Telefon: 070-221 27 02