Vårt team

Gunnar Smedqvist

Ordförande

Telefon: 070-600 87 65

Bertil Smedqvist

Vice ordförande / materialansvarig

Telefon: 070-397 69 72

Hulda Johansson

Kassör / fotbollsansvarig

Telefon: 073-030 83 75

Hanne Smedqvist

Sekreterare / sekretariatansvarig

Telefon: 072-231 55 81

Robert Kangas

Ledarmot

Telefon: 070-327 94 86

Ingolf Raldén 

Ledamot 

Telefon: 070-856 84 00

Carina Alskog

Suppleant / grillansvarig

Telefon: 070-601 74 19

Helena Zetterlund

Suppleant / köksansvarig

Telefon: 070-221 27 02